Sandplay terapi

Trine Lynggaard

Sandplay med børn

 

Leg er børnenes måde at kommunikere på.

Figurerne er børnenes ord – legen er deres sprog.

I Sandplay laver barnet billeder og leger i sandkassen. Billederne afspejler barnets indre ubevidste liv og det får udtrykt de følelser, hændelser og relationer, der er svære at sætte ord på. Barnets indre ubevidste verden bliver synlig. Barnet får mulighed for, med terapeuten og forælderen som vidner, at få fortalt deres livs historie og bearbejdet det der fylder.

Polariteten mellem den indre og ydre verden bliver forenet gennem Sandplay terapien.

Sandplay hjælper til at give mening i barnets tanker – det giver mulighed for ny udvikling.

Sandplay er særlig velegnet til at bearbejde de svære oplevelser og evt. psykiske belastninger der ligger før det verbale sprogs udvikling, da man netop arbejder i billeder og symboler, frem for samtale.

Formålet med Sandplay er at tilbyde barnet et terapeutisk rum hvor det bliver muligt gennem billeder og leg at udtrykke, udleve og bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser, i forbindelse med tab og adskillelse, svigt, alvorlig sygdom, etc.

 

Børn som har det svært kan reagere meget forskelligt

-Triste og indadvendte

-Aggressive

-Angste

-Sociale vanskeligheder

-Impulsive

-Koncentrationsbesværligheder

-Ondt i maven/hovedet

-Søvn og spiseforstyrrelser

-Etc.

 

Sandplay terapi kan hjælp barnet med

-at udtrykke sig

-at kunne sætte ord på følelser

-at få fortalt deres historie

-at forstå sig selv

-at give mening i børnenes tanker

 

 

Sandplay terapeut Trine Lynggaard Stubbæk Vestergade 25 6200 Aabenraa Tlf.: 29605829